Skip to main content

DANKBETUIGING

geschreven op
07 mei 2024
Eucharistie

De feestelijkheden rond mijn gouden priesterfeest zijn voorbij. De feestdag van zaterdag 20 april jl is onvergetelijk geweest. Er was vooral de indrukwekkende Eucharistieviering in de overvolle parochiekerk St. Jacobus de Meerdere te Bocholtz met mooie zang van het Dameskoor ‘Morgenzang’ en het kerkelijk zangkoor St. Joseph, waarbij ook gelegenheid was voor samenzang van diverse liederen, waaronder het ons allen emotioneel makende ‘Großer Gott, wir loben Dich”. Daarbij was er de bijdrage van de acolieten, die  wolken wierook ten hemel lieten stijgen en verder aan het altaar assisteerden. Natuurlijk waren er de concelebranten, terwijl Mgr. Frans Wiertz bisschoppelijke assistentie verleende. Daarvoor wil ik allereerst danken, mede namens mijn familie en mijn vrienden en de vele gasten. 

‘kaffiedusj’

Op deze indrukwekkende Eucharistie volgde een gezellige, druk bezochte ‘kaffiedusj’. Tijdens dit samenzijn kwamen vele mensen me de hand drukken en lieve woorden met felicitaties tot me richtten. Velen lieten hun goede woorden gepaard gaan met cadeaus en enveloppes met gulle giften. Wat me geraakt heeft, is de zorg waarmee de vele kaarten waren uitgezocht of zelf waren gemaakt en versierd. Verder doen mij de zorgvuldig gekozen woorden goed, die ik mocht lezen. Het maakt me duidelijk, dat ik dankzij zovele mensen mijn werk als priester heb mogen verrichten. In die 50 jaar hebben zovele goede mensen mij als priester gesteund en het priesterschap nog verder in mij aangewakkerd. Ik ben hen intens dankbaar. 

Tijdens de ‘kaffiedusj’ zag ik alleen maar blijde gezichten, die dankbaar waren dat er reden tot feestelijkheid was. 

giften

Naast deze felicitaties die persoonlijk werden overreikt, waren er verder de felicitaties die mij via de brievenbus bereikten. Ook deze gelukwensen waren voorzien van waarderende woorden en gulle gaven. Zoals op de uitnodiging aangekondigd was, zijn de giften bestemd voor de Paredisstichting die de priesteropleiding in ons bisdom financiert. Zo mag ik het mooie bedrag van Euro 2750,== direct naar de Paredisstichting overmaken. 

Naast dit bedrag hebben vele genodigden me laten weten hun bijdrage reeds rechtstreeks naar de Paredisstichting te hebben overgemaakt. De hoogte van dat bedrag is mij nu niet bekend.

Dank is ook op zijn plaats voor de giften voor de priesteropleiding, die tijdens de H. Mis werden ingezameld. De hoogte van dat bedrag is mij evenmin bekend. 

imageNog vele jaren

Ik ben tenslotte dankbaar, dat mijn gezondheid zover hersteld is, dat ik mijn diensten in parochies kan aanbieden. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend, heb ik ontdekt. De jaren gaan nu tellen. Het is aan de goede God, hoeveel tijd Hij mij nog geeft en alleen Hij weet, of er nog een jubileum zal volgen. Tenslotte dank ik vooral Hem voor alle genade, die ik in mijn priesterleven mocht ontvangen. 

Hub Schnackers, em.