Skip to main content

zijden draadje!

“Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben” zo zong de grote ster Marlene Dietrich…
“Sag mir wo unser Christbaum ist, wo ist er geblieben” een treurlied van de hele Vaalser gemeenschap!


Een gestolen kerstboom, nou ja..dat hoort niet, maar waar maakt de pastoor zich druk om!
Het moedwillig kapot gooien van het altaarbloemstuk, een week van te voren….nou ja.
Maar deze twee gebeurtenissen hebben er wel voor gezorgd, dat onze St. Pauluskerk ( een van de weinige kerken die nog iedere dag open is en iedere dag een H. Mis kent) bijna tot sluiting overdag
moest overgaan; en dan besef je pas hoe groot de impact van deze gebeurtenissen is. Wij willen niet dat een paar personen onze hele kerkgemeenschap dupeert. Wij willen dat de St. Pauluskerk
open blijft voor al die mensen die er een moment willen rusten en bidden, een kaarsje willen aansteken en de prachtige kerststal willen bezichtigen.


Nu de Kersttijd voorbij is wil ik langs deze weg allen bedanken die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de mooie dagen van Kerst, Nieuwjaar en Driekoningen in onze St. Pauluskerk:
Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia, het Gemengd Koor St. Jozef, het C .C.K. Koor Lemiers-Vaals,
het Ensemble Vaals Vocaal, Cantus ex Corde, de jongens en meisjes van de Basisscholen Vaals,
solisten, dirigenten en organisten; de bouwers van de kerststal en de kerstbomen op het Kerkplein,
de Floralia voor de bloemenversiering in de kerk, de afvaardiging van de V.T.V. die wethouder Paul de Graauw met het Vredeslicht (ontstoken door een kind in Bethlehem) begeleidde naar de Nachtmis, de collectanten, acolieten en misdienaars.

En last but not least: u, gelovigen, die door uw komst, aanwezigheid en steun hebt laten blijken, hoezeer de St. Pauluskerk u ter harte gaat. Maar gelovigen zijn we niet alleen met de feestdagen, maar het hele jaar door, wanneer het doorzettingsvermogen en een offertje vraagt om naar de kerk te komen.
Namens het Kerkbestuur van de H. Paulus mijn hartelijke dank!

g. broekhoven,pastoor