Skip to main content

ACTIE KERKBALANS 2019

Uw bijdrage is broodnodig.

Zie hiervoor de columns van onze pastoor in het Vaalser Weekblad van de afgelopen weken.

DANKBRIEF AAN ALLE DEELNEMERS VAN DE KERKBIJDRAGE!

Het afgelopen weekend zijn in het kader van de Nationale Actie Kerkbalans 500 enveloppen met een bedankbrief voor de trouwe deelnemers aan onze kerkbijdrage! Niet alle brieven vonden hun bestemming, omdat sommige mensen verhuisd zijn en wij geen adres-wijziging hebben ontvangen (b.v. bij opname in Langedael).
De stelregel is: doet u mee aan de kerkbijdrage en u hebt géén brief ontvangen, even melden bij de pastoor (tel. 3061323).
Komend weekend liggen achter in de kerk ook folders waarop degenen die nog niet meedoen, zich alsnog kunnen aanmelden, want wij hebben uw aller medewerking hard nodig.
De algemene neergang gaat ook niet onze kerk voorbij:
Minder gelovigen bezoeken de Eucharistievieringen, minder doopsels, communicanten, huwelijken en uitvaartdiensten.
Het heeft ook financiële consequenties (collectes, misstipendia).
De in ons land vrijwillige Kerkbijdrage is de voornaamste bron van inkomsten.

 

 

A C T I E   K E R K B A L A N S  2019

Kerk daar sta je 
met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal
van een naaste om een praatje verlegen

 Kerk blijf daar staan
ik geef om
de plek die je biedt

 Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

 g. broekhoven, pastoor

 

ACTIE KERKBALANS 2019

De financiële situatie van heel veel Limburgse parochies wordt met het jaar zorgwekkender. Het overgrote deel van de parochies schrijft inmiddels structurele rode cijfers. Het voortbestaan van veel parochies staat inmiddels ter discussie vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen om de jaarlijkse exploitatierekening sluitend te krijgenEen van de belangrijkste inkomstenbronnen van een parochie is de Kerkbijdrage; in Nederland is dat een jaarlijkse/maandelijkse bijdrage voor de kerk (vrijwillig), in Duitsland de bekende 'Kirchensteuer'.
Maar ook deze bron staat onder grote druk: met name de vergrijzing baart hier zorgen. Het is een van de belangrijkste uitdagingen van het kerkbestuur om alle parochianen te overtuigen dat het gebrek aan bijdragers kan leiden tot grote financiële problemen en het uiteindelijk verdwijnen van hun parochiekerk.Gemiddeld nemen slechts 30% van de parochianen deel aan de jaarlijkse kerkbijdrage. Er is dus nog veel werk aan de winkel. 
In het weekend 26/27 januari krijgen de deelnemers van 2018 de "bedankbrief". Wij hopen dat wij ook u spoedig een dankbriefje mogen sturen,

 g.broekhoven, pastoor