Skip to main content

JAARLIJKSE KERKDEURCOLLECTE VOOR AKOLIETEN EN MISDIENAARS

geschreven op
12 april 2019

In het weekend van Palmzondag is de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de misdienaars.

Een kleine gift is ook een vorm van waardering voor hun presentie in onze kerk!