Skip to main content

ONZE SACRAMENTSPROCESSIE 30 JUNI !

geschreven op
26 juni 2019

PROCESSIE

Processie betekent letterlijk voortgang, een plechtige omgang van geestelijken en gelovigen om uiting te geven aan hun geloof of de verering van heiligen, die in een bepaalde gemeenschap bijzonder worden vereerd of de patroonheilige zijn van een kerk of parochie....

Wordt het Allerheiligste meegedragen dan is het een Sacramentsprocessie:
God blijft niet beperkt tot binnen een kerkgebouw, God gaat de wereld in om dichtbij de mensen te zijn als steun in hun noden, problemen, moeilijkheden, maar ook om de mensen te stimuleren om een wereld te scheppen, waar iedereen zich thuis voelt en voor elkaar zorgt en opkomt.....

Langs deze weg een uitnodiging aan alle parochianen: verenigingen, communicantjes, koren, misdienaars loop mee om deze mooie traditie in stand te houden.

Steek de vlag uit, zet een bloempje aan het raam langs de route en een extra onze Vader voor het welzijn van onze parochie.
Voortgang boekt alleen de eiken processierups en dat moeten wij a. u. b. niet hebben!
Een mooie en hopelijk zonnige processiezondag


wenst u allen, pastoor g. broekhoven.

STEEKT U A.U.B. DE VLAGGEN UIT!

Route :

Na de H. Mis van 9.00 uur vertrek St. Pauluskerk (9.40u) - Tentstraat - verlengde Tentstraat

Korenstraat - Morettiflat (eerste rustaltaar)

Ceresstraat - park - Bloemendal - Langedael (tweede rustaltaar)

Bloemendalstraat - v. Clermontplein -Gemeentehuis (derde rustaltaar)

Koperstraat - Lindenstraat - Kerkstraat - St. Pauluskerk (sluitings-lof)

OPSTELLING PROCESSIE

1. Misdienaars met kruis

2. Verenigingen met vlag

3. Koninklijke Harmonie St. Caecilia

4. Gemengd Koor St. Jozef Vaals

5. Koninklijk Mannenkoor Cecilia Vaals

6. Schutterij St. Paulus

7. Erewacht Oud-prinsen

8. Communicantjes

9. Acolieten en misdienaars

10. Allerheiligste (de troonhemel wordt gedragen door leden van de Prinsengarde Vaals, geflankeerd door leden van het Kerkbestuur en Collectantengilde met flambouwen).

11. Vertegenwoordigers van de Gemeente Vaals, ere-kerkmeesters

12. Overige processie-gangers.

Na de processie zijn de processie-gangers welkom op de parkeerplaats naast de kerk voor een kopje koffie, een broodje en/of glaasje.

Nog even samen napraten over de processie en bekomen van de vermoeienissen in een gezellige sfeer is belangrijk voor het sociale leven in onze parochie en de verenigingen.

Indien het a.s. zondag regent en de processie geen doorgang vindt, dan zijn de H. Missen om 9.00u en 11.15u.

g. broekhoven, pastoor