Skip to main content

Maria Lichtmis 02-02-2020

geschreven op
01 februari 2020

Maria Lichtmis:
40 dagen na Kerstmis wordt het kind Jezus door Maria en Jozef naar de tempel gebracht om aan God te worden opgedragen. Het mag de ouders van onze tijd aansporen God altijd te danken voor de geboorte van nieuw leven....

 

Maria Lichtmis: 
De zon krijgt langzaam weer meer kracht, want mensen hebben licht en warmte nodig; maar mensen kunnen ook licht en warmte geven aan anderen, ja wij christenen moeten lichtpuntjes zijn in een wereld van duisternis.....

Maria Lichtmis:
Kaarsen worden ontstoken en gezegend, het zijn de zichtbare tekens van ons geloof in Christus, en wij moeten ze niet alleen aansteken maar uitdragen naar de mensen die verlangen naar een klein beetje licht... verlichting!

Maria Lichtmis:
De kerststal in de St. Pauluskerk beleeft zijn laatste dag, het is mooi geweest, met dank aan de bouwers en dank aan allen die via foto's, facebook en apps onze kerststal over de wereld hebben verspreid.

G. Broekhoven, pastoor

Ook nogmaals hartelijk dank aan allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan de mooie uitvoeringen met Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen. 

 Gezinsmis

kindermis 

Nachtmis

JPEG afbeelding

Drie Koningen

Drie koningen