Skip to main content

Pasen

geschreven op
10 april 2020

Pasen wil zeggen:
God staat achter je;
de sporen van het lijden zijn niet uitgewist
maar Hij wil je helpen bij de dóórtocht
uit de duisternis naar het licht.
Pasen is het feest van het optimisme:
Het leven is sterker dan de dood.
Moge het leven, het lijden en de verrijzenis van Christus
ons een beetje kracht en steun geven in deze moeilijke tijden!

Palmzondag St Paulus Vaals kruis met engelen en bloesem