Skip to main content

Palmzondag

geschreven op
03 april 2020

Palmzondag 2019

Jeruzalem liep 2000 jaar geleden uit
om Jezus met palmtakken te verwelkomen.

De communicantjes droegen de Palmpasen stokken
St. Pauluskerk binnen om deze – gezegend –
te bezorgen bij de zieken van de parochie.
Palmzondag 2020 kunnen wij slechts bidden:
“Heer, wij bidden U om een groene palmtak
van hoop en vertrouwen, opdat onze wereld
niet bezwijken zal onder de last van het coronavirus.
zorg goed voor ons allen”.

Palmzondag 2020

A.s. zondag (Palmzondag) is er gelegenheid tot aanbidding.
Van 10.00u-12.00uur is het Allerheiligste uitgesteld.

Vanaf 10.00uur bestaat de mogelijkheid een palmtakje mee naar huis te nemen.
De manden staan achter in de kerk!

Wij vragen u beleefd stilte in acht te nemen i. v. m. de aanbidding en afstand te bewaren!
Een of twee takjes per persoon zijn voldoende!