Skip to main content

PINKSTEREN

“Kom Heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde,

zend Uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

En het aanschijn van de aarde zal nieuw worden!”

 Het oeroude noveengebed tot de Heilige Geest.

Het laat ons duidelijk zien hoe belangrijk het is

dat ons hart geraakt wordt voor het vuur van de liefde,

want God is liefde,

alleen dán zal het aanschijn van de aarde nieuw worden.

 

Het wordt Pinksteren

ook al kunnen wij dit jaar geen Eerste Communie vieren,

maar sinds het eerste Pinksterfeest

werkt de Heilige Geest al 2000 jaar,

en die Geest zal ons aansporen:

het goede zal het winnen van het kwaad,

de liefde van de haat, de vrede van oorlog en geweld.

 

Met alle beperkingen en moeilijkheden

wens ik u allen veel sterkte en mooie Pinksterdagen!

 

g. broekhoven, pastoor


 PINKSTERNOVEEN :

Iedere avond 18.30uur bidden wij in de St. Pauluskerk de rozenkrans om de Heilige Geest af te smeken in de strijd tegen het Coronavirus.

HERVATTING VAN H. MISSEN

Zoals u gelezen hebt mogen vanaf 1 juni weer H. Missen gelezen worden. Het probleem is dat er maar 30 personen aanwezig mogen zijn. Het risico dat er 30 personen worden binnengelaten en 50 personen buiten moeten blijven, durf ik niet aan. Daarom op deze 1e juni nog géén H. Mis.
Op Pinksterzondag is er wel uitstelling van het Allerheiligste van 10-12uur!

In het weekend 6/7 juni hebben wij meer mogelijkheden tot spreiding. U wordt dan ook vriendelijk verzocht uw misbezoek dan te spreiden over  de zaterdagavondmis van 18.30u en de zondagse missen van 8.30u en 11.15uur! Verdere instructies m.b.t plaatsen in de kerk, communiceren en collecte volgen de volgende week in dit blad of kunt u lezen op het aanplakbord in het kerkportaal!